Kaučuky speciální typy

Vzhledem k širokému použití přírodního kaučuku se též vyrábí množství speciálních typů, z nichž ty nejběžněji používané jsou tyto:

Přírodní kaučuky olejem nastavené (OENR – oil extended natural rubber). Celkové množství oleje, který v kaučuku způsobuje nižší Mooney viskozitu, je 10%, 25%, 30%, 40%. Kaučuk je pak značen např. SMR 20 OENR 10.

  • Přírodní kaučuky polymethyl meta akrylátové – (MG grades)
  • Přírodní kaučuky epoxidové (ENR grades)
  • Předsíťované přírodní kaučuky (PA grades)
  • Skim kaučuk (skim rubber)
  • Vzduchem sušený kaučuk (ADS rubber)