Kaučuky technicky nespecifikované

Většina přírodního kaučuku je dnes kontrolována podle norem, přičemž hodnoty, jež jsou dány standardy jednotlivých producentských zemí, se Však od sebe nikterak neliší. U některých kaučuků se dosud vyžaduje jen visuální kontrola, která se řídí systémem  "International Standards of Quality and Packing for Natural Rubber Grades", který je obecně znám pod názvem "Zelená kniha". Používá se především pro původně vyráběné typy přírodních kaučuků, Které se však dosud vyrábí, byť značná část již była nahrazena technicky specifikovanými kaučuky. Zelená kniha rozeznává celkem 35 typu přírodního kaučuku, které dělí do základních osmi skupin.  Z těchto osmi skupin jsou důležité pouze dvě.

SKUPINA 1 - Uzené kaučuky 

Ribbed Smoked Sheets: Dle kvality rozeznáváme  RSS 1X, RSS 1, 2, RSS RSS 3, 4, RSS RSS 5 . Nejběžnější a všeobecně nejpoužívanější je RSS1 .

SKUPINA 2 - Bílé krepy

White and Pale Crepes: Dle kvality rozeznáváme: TWLC 1X  (Thin White Latex Crepe),  TPLC 1X  (Thick/Thin Pale Latex Crepe),  TWLC 1, TPLC 1, TPLC 2, TPLC 3 .


Jakýkoliv druh přírodního kaučuku jsme schopni dodat v co nejkratší lhůtě v jakémkoliv množství. Běžné typy jsou na skladě, speciální typy dodáme v krátkém terminu díky kontaktům s výrobci dalšími obchodníky s timto zbožím.


 Další méně významné skupiny kaučuků jsou uvedeny v následující tabulce:

SKUPINA 3 Hnědé krepy Estate Brown Crepes
SKUPINA 4 Compo krepy Compo Crepes
SKUPINA 5 Tenke hnědé krepy Thin Brown Crepes (Remills)
SKUPINA 6 Tlusté blanket krepy (Ambry) Thick Blanket Crepes (Ambres)
SKUPINA 7 Černé krepy Flat Bark Crepes
SKUPINA 8 Uzené blanket krepy Pure Smoked Blanket Crepes