Přírodní latexy - speciální

Předvulkanizovaný latex

Předvulkanizovaný latex může být připravován ohříváním odstředěného latexu spolu s vulkanizačními činidly, dokud nedojde k zesíťování kaučukových částic. Další možností je nechat zesíťovat surový latex, a teprve ten po té jej odstředit. Předvulkanizovaných latexů existuje velké množství, liší se nejen podle obsahu amoniaku, ale též podle modulu. U vysokomodulového předvulkanizovaného latexu se uvádí modul při 700% prodloužení 16 MPa, u středomodulového 10 - 11 MPa, zatímco u nízkomodulového (nejméně rozšířeného) se uvádí modul 8.5 MPa.

Dvakrát odstředěný latex

Tento typ latexu je na rozdíl od klasického dvakrát odstředěný. Tímto procesem se sníží obsah nekaučukových látek na přibližně 30% hodnoty klasického, jednou odstředěného latexu. Celkový obsah těchto látek tak je nižší než 1%. Protože proces dvojího odstředěný je poměrně finančně náročný, je tento latex dražší než standardní latex. Vyznačuje se velice světlou barvou. Používá se hlavně pro výrobu elektroisolačních rukavic, v menší míře i operačních rukavic.

Cationický latex

Klasický přírodní latex je anionický, což znamená, že jeho částice mají negativní náboj. Při opatrném přidání vody a např. trimethyl amonium bromidu se změní polarita základních částic, a takovýto latex se označuje jako cationický, dříve též jako Positex. Používá se jako textilní impregnace a též do ostatních kationických emulzí, nejčastěji do bitumenu. Protože je tento typ korosivní, klade speciální nároky na balení, neboť jej nelze dodávat v klasických kovových sudech.


Jakýkoliv druh přírodního latexu jsme schopni dodat v co nejkratší lhůtě v jakémkoliv množství. Běžné typy jsou na skladě, speciální typy dodáme v krátkém termínu díky kontaktům s výrobci a dalšími obchodníky s tímto zbožím.